Fioretti College komt uit op 98% geslaagden

Fioretti College komt uit op 98% geslaagden

Geplaatst op: vrijdag 29 juni 2018

Maar liefst 98% van onze eindexamenkandidaten is geslaagd. Dat zijn 351 van de 360 examenkandidaten basisberoeps, kaderberoeps en mavo. Onze school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs in Veghel komt al jaren ruim boven de landelijke norm uit. We scoren goed op het eindexamen, maar met 98% mogen we ons tot één van de beste scholen in Nederland rekenen. Felicitaties voor alle leerlingen, hun ouders/verzorgers én het personeel zijn op z'n plaats!

Zeven vakken en wiskunde
Van de 166 mavo-leerlingen zijn er 133 geslaagd met 7 vakken en allemaal met wiskunde in hun pakket. Het Fioretti College legt de lat hoog bij de mavo-leerlingen en zij laten zien dat ze het ook kunnen! Enkele leerlingen zijn zelfs geslaagd voor 8 vakken of hebben scheikunde op havo 3-niveau gedaan. Dit jaar hebben de basisberoeps- en kaderberoepsleerlingen voor het eerst examen gedaan voor de nieuwe profiel- en keuzevakken. De vernieuwing binnen het vmbo is goed geïmplementeerd, gezien de resultaten. De laatste vijf jaar is er geen enkele kandidaat vooraf teruggetrokken. Iedere leerling gaat dus op examen!”

Praktijkonderwijs (PrO)
Op het Praktijkonderwijs gaan 41 vijfde- en zesdejaars leerlingen de school verlaten. Voor ongeveer de helft van de leerlingen hebben de PrO-docenten passend werk gevonden. De andere helft van de PrO-leerlingen gaat verder op het MBO. Van deze schoolverlaters hebben er 15 dit schooljaar hun Entree-diploma behaald op het Fioretti College en dat is een primeur. Daarnaast hebben 31 leerlingen uit het vijfde jaar ervoor gekozen om een zesde jaar op het Fioretti College doen.

Bekijk al het nieuws