De MR zoekt nieuwe ouders

De MR zoekt nieuwe ouders

Geplaatst op: vrijdag 23 februari 2018

Om ervoor te zorgen dat een school optimaal functioneert, worden er regelmatig beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid gevolgen heeft voor leerlingen en personeel moet het schoolbestuur overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). De wet op de medezeggenschap geeft aan dat de MR grote invloed kan uitoefenen op het beleid van een school. In een groot aantal beleidskwesties heeft de MR advies- of zelfs instemmingsrecht.

De MR op het Fioretti College
Op het Fioretti College bestaat de MR uit 6 personeelsleden en 6 ouders. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn 3 ouders aftredend, waarvan 1 ouder niet herkiesbaar is. Om deze vacatures in te vullen, vragen wij enthousiaste, betrokken ouders zich op te geven als kandidaat.

Bij meer dan 3 kandidaten zullen er verkiezingen volgen. Deze procedure hiervoor is in het MR-reglement vastgelegd. Te zijner tijd informeren wij u over deze eventuele verkiezingen.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich alleen per mail opgeven bij het secretariaat van de MR. Stuur uw aanmelding uiterlijk 18 maart naar de heer John Kivits via mr@fioretticollege.nl.

Meer informatie
Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de MR.

Bekijk al het nieuws