Actie voor Stg. Marijn en Hulphond Nederland

Actie voor Stg. Marijn en Hulphond Nederland

Geplaatst op: vrijdag 24 mei 2019

Elk jaar zetten de onderbouwleerlingen van de afdelingen vmbo en PrO zich in voor goede doelen. Onze vmbo-leerlingen gaan geld inzamelen voor Stichting Marijn en onze PrO-leerlingen doen hetzelfde voor Stichting Hulphond Nederland. De vmbo-brugklassers hebben hun sponsorloop op dinsdag 25 juni in de vorm van een triatlon. De tweedejaars vmbo-leerlingen maken op donderdag 27 juni een stevige wandeltocht door het buitengebied van Veghel. De PrO-leerlingen doen hetzelfde, maar dan op dinsdag 25 juni. We hopen dat velen uit Veghel en de omliggende gemeenten onze leerlingen willen steunen!

Stichting Marijn
Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Nicaragua. De kinderen zitten op het reguliere onderwijs, maar krijgen in het educatiecentrum van de stichting extra bijles, huiswerkbegeleiding en zorg. De jongeren nemen deel aan beroepstrainingen en de ouders aan opvoedcursussen. Jet van Os, de oprichtster en drijvende kracht achter Stichting Marijn, heeft veertien jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt. Sinds vijf jaar is ze met haar kinderen terug in Nederland en ondersteunt ze met haar bestuurders van hieruit de projecten. Onlangs heeft ze 12 gastlessen verzorgd op onze school. De opbrengst van de sponsorloop is voldoende om 80 kinderen een jaar lang te ondersteunen.

  • Klik hier om het verhaal van Jet van Os te horen (gefilmd in 2012)
  • Klik hier om het bedankfilmpje van Stichting Marijn te bekijken

 

Hulphond Nederland
Stichting Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. De hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid en ingezet door deskundige trainers en therapeuten. De stichting is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. De honden worden dan ook tegen zo min mogelijke kosten ter beschikking gesteld, dankzij sponsors als het Fioretti College. De stichting leidt niet alleen maar honden op, maar hun baasjes worden ook begeleid. Er wordt intensief samengewerkt met de cliënt, het thuisfront, trainers en therapeuten. Door die gezamenlijke inspanning vormt elke hulphond uiteindelijk een onverslaanbaar duo met z’n baasje.

  • Klik hier om het werk van de stichting te bekijken

Sponsorgeld inzamelen
Onze leerlingen zamelen vanaf dinsdag 28 mei sponsorgeld in. Ze gaan daartoe hun ouders/verzorgers, grootouders, familieleden, vrienden en buren benaderen. Natuurlijk kunnen ze ook heitje-voor-een-karweitje doen of bijvoorbeeld lege statiegeldflessen inzamelen. Alle leerlingen krijgen een sponsorformulier en een ansichtkaart mee naar huis. Het formulier hoeft niet per se vol te zijn, maar dat is wel het streven. Ze hebben daarvoor drie weken de tijd. Ouders/verzorgers worden gevraagd om hun kind te stimuleren om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Onze leerlingen zullen zich ‘legitimeren’ met hun schoolpasje en een ansichtkaart, waarop het project nog eens uitgelegd staat. U zult vmbo-leerlingen zien met witte en groene sponsorformulieren en PrO-leerlingen met gele sponsorformulieren.

Het gaat tijdens deze sponsorloop niet om het aantal rondjes. Sponsoring kan daarom gerust met een vast bedrag gebeuren, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 euro. Het is de bedoeling dat de leerlingen het geld meteen meekrijgen en samen met het sponsorformulier inleveren bij hun mentor. Er doen in totaal ruim 650 leerlingen mee.

Verantwoording
Als school vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen rekening leren houden met de zwakkeren en kansarmen in de samenleving. Daarom betrekken wij hen eenmaal per jaar bij activiteiten voor minderbedeelden in Nederland en/of een ontwikkelingsland. We hopen dat onze leerlingen zich fanatiek willen inzetten om voor Stichting Marijn en Hulphond Nederland een mooi sponsorbedrag in te zamelen. De opbrengst van de acties gaat volledig naar de twee sympathieke en kleinschalige projecten.

Bekijk al het nieuws