Actie voor Stg. Marijn en Buurttuin Bitswijk

Actie voor Stg. Marijn en Buurttuin Bitswijk

Geplaatst op: zaterdag 19 mei 2018

Elk jaar zeten de brugklasleerlingen van de afdeling vmbo en de onderbouwleerlingen van de afdeling PrO zich in voor goede doelen. Onze vmbo-leerlingen gaan geld inzamelen voor Stichting Marijn en onze PrO-leerlingen doen hetzelfde voor Buurttuin Bitswijk. De leerlingen hebben hun sponsorloop op dinsdag 26 juni. Voor de vmbo-leerlingen is dat in de vorm van een triatlon en voor de PrO-leerlingen in de vorm van een stevige wandeltocht door Veghels Buiten. We hopen dat velen uit Veghel en de omliggende gemeenten onze leerlingen willen steunen!

Stichting Marijn
Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Nicaragua. De kinderen zitten op het reguliere onderwijs, maar krijgen in het educatiecentrum van de stichting extra bijles, huiswerkbegeleiding en zorg. De jongeren nemen deel aan beroepstrainingen en de ouders aan opvoedcursussen. Jet van Os, de oprichtster en drijvende kracht achter Stichting Marijn, heeft veertien jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt. Sinds vier jaar is ze met haar kinderen terug in Nederland en ondersteunt ze met haar bestuurders van hieruit de projecten. Onlangs heeft ze 12 gastlessen verzorgd op onze school. De opbrengst van de sponsorloop is voldoende om 80 kinderen een jaar lang te ondersteunen.

  • Klik binnenkort hier om een filmpje over het leven in Nicaragua te bekijken
  • Klik hier om het verhaal van Jet van Os te horen (gefilmd in 2012)
  • Klik hier om het bedankfilmpje van Stichting Marijn te bekijken

 

Buurttuin Bitswijk
In deze tuin in Uden worden allerlei ontmoetingen en activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers, die de tuin onderhouden, richten zich speciaal op ouderen, mindervaliden, (eenzame) buurtbewoners en basisschoolleerlingen. Bijzonder is ook dat onze praktijkonderwijs-leerlingen meehelpen bij het tuinonderhoud. Ze leren tijdens hun stage om te werken in de groensector, doen kennis op over tuinieren en hebben er leuke ontmoetingen. Omdat de tuin afhankelijk is van donaties en giften, willen we als school dit project graag sponsoren. De vrijwilligers willen een tuinfrees aanschaffen, zodat zij én onze leerlingen hun werk makkelijker kunnen doen.

Sponsorgeld inzamelen
Onze leerlingen zamelen vanaf woensdag 30 mei sponsorgeld in. Ze gaan daartoe hun ouders/verzorgers, grootouders, familieleden, vrienden en buren benaderen. Natuurlijk kunnen ze ook heitje-voor-een-karweitje doen. Alle leerlingen krijgen een sponsorformulier en een ansichtkaart mee naar huis. Het formulier hoeft niet per se vol te zijn, maar dat is wel het streven. Ze hebben daarvoor zo’n drie weken de tijd. Ouders/verzorgers worden gevraagd om hun kind te stimuleren om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Onze leerlingen zullen zich ‘legitimeren’ met hun schoolpasje en een ansichtkaart, waarop het project nog eens uitgelegd staat. U zult vmbo-leerlingen zien met groene sponsorformulieren en PrO-leerlingen met gele sponsorformulieren.

Het gaat tijdens deze sponsorloop niet om het aantal rondjes. Sponsoring kan daarom gerust met een vast bedrag gebeuren, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 euro. Het is de bedoeling dat de leerlingen het geld meteen meekrijgen en samen met het sponsorformulier inleveren bij hun mentor. Er doen in totaal ruim 400 leerlingen mee.

Verantwoording
Als school vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen rekening leren houden met de zwakkeren en kansarmen in de samenleving. Daarom betrekken wij hen eenmaal per jaar bij activiteiten voor minderbedeelden in Nederland en/of een ontwikkelingsland. We hopen dat onze leerlingen zich fanatiek willen inzetten om voor Stichting Marijn en hun stageplaats Buurttuin Bitswijk een mooi sponsorbedrag in te zamelen. De opbrengst van de acties gaat volledig naar de twee sympathieke en kleinschalige projecten.

Bekijk al het nieuws