Nieuws

Inspirerende Dag van Respect

Inspirerende Dag van Respect

Tijdens de landelijke Week van Respect organiseerden we als school een Dag van Respect voor alle leerlingen. Geen reguliere lessen, maar in plaats daarvan met de klas, onder leiding van de mentor of een vakdocent in gesprek over onderwerpen die met thema respect te maken hebben. Een goed initiatief, maar is respect niet een alledaags iets? "Absoluut", vindt Joris Arts, anti-pestcoördinator van het Fioretti College. "We besteden als school het gehele jaar door aandacht aan goede omgangsvormen. Veel van de onderwerpen die tijdens de mentorlessen behandeld worden, hebben raakvlakken met respect. Maar door er schoolbreed een dag aan te besteden, kun je het thema veel beter uitdiepen en gaan leerlingen ook verbanden zien. Het zorgt ook voor een positief klassen- en schoolklimaat."

Kerstbal voor leerjaar 2 vmbo-mavo

Kerstbal voor leerjaar 2 vmbo-mavo

Dit jaar wordt er op donderdagavond 21 december voor en door de basis-, kader- en mavo-leerlingen van klas 2 een sfeervol kerstbal georganiseerd met leuke activiteiten en lekkere hapjes en drankjes. Het geld dat tijdens de avond wordt ingezameld, wordt geschonken aan het goede doel. Dit jaar is dat Join4Energy. Deze organisatie financiert onderzoeken en projecten die een bijdrage leveren aan het vinden van medicijnen en behandelmethoden voor energiestofwisselingsziekten.

Inschrijven tweede ronde talenturen

Inschrijven tweede ronde talenturen

Vanaf maandag 13 november gaat de tweede ronde van de talenturen (voorheen 'profilering') van start. Je hebt in ronde 2 de keuze uit 18 inspirerende workshops. Die workshops duren in principe negen weken. De inschrijving verloopt voortaan via een nieuw computerprogramma. Dat zal deze week klassikaal gebeuren, onder leiding van jouw mentor. Je krijgt daarvoor je eigen inlogcode.

Nieuwe locatie Talenturen Theater

Nieuwe locatie Talenturen Theater

Dit schooljaar is het voor de onderbouwleerlingen van het Fioretti College weer mogelijk om workshops Theater (acteren, zang en dans) te volgen tijdens de talenturen. Voorheen gebeurde dit in een gewoon leslokaal, maar twee weken geleden vond er een indrukwekkend snelle verhuizing plaats. Alle kostuums en decorstukken werden verplaatst van de school naar een nieuwe locatie: het PieterBreughelHuis in Veghel.