Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de stage merkt de leerling dat zijn of haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt. De MaS stimuleert kennismaking met ‘de ander’ al op jonge leeftijd. En wat ook belangrijk is: de maatschappelijke stagiair(e) van vandaag kan de vrijwilliger van morgen worden! De MaS kan zodoende een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang en is burgerschap zoals het is bedoeld. Niet voor niets dat het Fioretti College de Maatschappelijke Stage van groot belang acht.

De MaS bestaat uit binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. De binnenschoolse activiteiten (interne stages) zullen vooral plaats vinden in leerjaar 1 en 2 en de buitenschoolse activiteiten (externe stages) in leerjaar 3. Aan het eind van leerjaar 3 moet elke leerling minimaal 10 uur stage hebben gelopen en de MaS naar behoren hebben uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kan een leerling niet bevorderd worden naar leerjaar 4.