LOB

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s loopt LOB als een rode draad door het programma en neemt LOB een centrale plaats in het programma.

De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij/zij doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. De leerling heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:

  • Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie)
  • Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie)
  • Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie)
  • Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing)
  • Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken)

De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling voor zichzelf en anderen inzichtelijk d.m.v. een loopbaandossier. Daarin is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. Iedere leerling moet zijn LOB-dossier op orde hebben voordat hij of zij gaat deelnemen aan het examen. Het LOB-dossier wordt een belangrijk document voor de intake op de vervolgopleiding.