Leerwegen

De afdeling mavo-vmbo kent de volgende leerwegen:

  • De beroepsgerichte route met daarin de leerwegen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht;
  • De mavo (theoretische leerweg).

Basisberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die theoretisch minder gemakkelijk leren, graag praktijk doen en daar ook goed in zijn, vinden in deze route hun uitdaging. Het diploma geeft recht van instroom in niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die theoretisch wat meer aankunnen, redelijk goed kunnen leren, maar liever praktijk doen, vinden in deze route hun uitdaging. Het diploma geeft recht van instroom in niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Mavo

Leerlingen die echt theoretisch bezig willen zijn en examen in 7 vakken (inclusief wiskunde) willen en kunnen doen, vinden hier hun uitdaging.

Het diploma geeft recht op doorstroming naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de havo. Deze leerlingen krijgen het vak Dienstverlening & Producten (D&P) in leerjaar drie. Binnen dat vak krijgen leerlingen een oriëntatie op de profielen Techniek, Economie en Zorg & Welzijn aan de hand van ICT-gestuurde opdrachten en projecten. Leerlingen met Nask in het pakket kunnen in plaats van Dienstverlening & Producten ook kiezen voor het vak Technologie & Toepassing (T&T).

Havo-mavo brugklas

Voor leerlingen waarvan nog niet duidelijk is of de havo of de mavo het juiste schooltype is, is er de havo-mavo brugklas. Dat is een gezamenlijk initiatief van het Zwijsen College en het Fioretti College. De leerlingen in deze brugklas krijgen op havo-niveau les op het Zwijsen College. In de loop van het eerste leerjaar gaat de school samen met de leerling en zijn of haar ouders bepalen welke vervolgroute de meest geschikte is: havo of mavo. In het eerste geval blijft de leerling op het Zwijsen College. In het tweede geval maakt de leerling de overstap naar het Fioretti College. Die stap wordt zo klein mogelijk gemaakt doordat de leerling gedurende het schooljaar al kennis maakt met het Fioretti College en zich oriënteert op het vmbo.