Downloads

Brugklasfolder | Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs. In de brugklasfolder komen ook leerlingen aan het woord en staat een afstandentabel afgedrukt.

Download het document

Schoolvakanties 2019-2020

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2019-2020.

Download het document

Presentatie vmbo tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling vmbo, die getoond is tijdens de voorlichtingsavonden op 18 en 21 november.

Download het document

Presentatie PrO tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling praktijkonderwijs, die getoond is tijdens de voorlichtingsavonden op 20 en 21 november.

Download het document

Routebeschrijving

Uitgebreide routebeschrijviing naar het Fioretti College en een plattegrond van Veghel en omgeving.

Download het document

Examenreglement schooljaar 2019-2020

Examenreglement voor het schooljaar 2019-2020.

Download het document

Informatie examens 2020

Alle belangrijke data rondom de examens in 2020 in één document.

Download het document

Schoolplan 2016-2020

De volledige versie van het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2016-2020.

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Verlofkaart voor aanvraag kort verlof

Verlofkaart voor de aanvraag van kort verlof, zoals bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of trouwpartij.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document