Directie

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel is de schoolleiding van het Fioretti College belast met de dagelijkse leiding van de school. De directie bestaat uit:

  • Mevr. drs. A.P.C.A. O'Connor MEM - algemeen directeur VO-Veghel
  • Dhr. C.M.A.N. Geenen MME - directeur Fioretti College
  • Dhr. W.J.M. Stevens - directielid onderwijs
  • Mevr. I.A.M. van Iersel - directielid bedrijfsvoering

De directie vormt samen met de teamleiders de schoolleiding van het Fioretti College.