Directie

Onder eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur van Voortgezet Onderwijs Veghel is de schoolleiding van het Fioretti College belast met de dagelijkse leiding van de school. De directie bestaat uit:

  • Mevr. drs. A.P.C.A. O'Connor MEM - algemeen directeur VO-Veghel
  • Dhr. C.M.A.N. Geenen MME - locatiedirecteur Fioretti College
  • Dhr. W.J.M. Stevens - directielid
  • Mevr. S.T.M. van Lieshout MME - afdelingsdirecteur vmbo-onderbouw
  • Dhr. J.C.E. Koog - afdelingsdirecteur vmbo-bovenbouw
  • Dhr. E.S.E. Vijn - afdelingsdirecteur Praktijkonderwijs