Begeleiding van buiten de school

In bepaalde gevallen kan een leerling door onze leerlingbegeleiders doorverwezen worden naar andere specialisten. Veel van die specialisten zijn met enige regelmaat op onze school te vinden.

Preventieve ambulante begeleiding

Enkele dagdelen in de week zijn er externe hulpverleners op onze school aanwezig om de leerlingen die recht hebben op extra begeleiding te ondersteunen. Tevens adviseren zij onze medewerkers bij een gerichte aanpak.

Schoolmaatschappelijk werk

Op verzoek van een leerling zelf, de ouders of een leerkracht kan het goed zijn om in gesprek te gaan met een maatschappelijk werker. Via onze zorgcoördinatoren kan een aanvraag worden ingediend. Enkele dagdelen per week is de schoolmaatschappelijk werker op onze school.

Schooladoptant politie Brabant-Noordoost

De buurtcoördinator van de politie van ons district komt regelmatig op het Fioretti College. Hij houdt gesprekken met mentoren, andere leerlingbegeleiders en met leerlingen en ouders. Ook houdt hij periodiek een spreekuur. Zaken als diefstal, bedreiging, gebruik van of handel in vuurwerk of drugs worden altijd bij de politie gemeld. Zo willen we zorgen voor een veilige school.

Jeugdarts GGD

Ook de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD komt regelmatig op onze school. Via de zorgcoördinatoren kan een afspraak worden gemaakt. De bekende gezondheidsonderzoeken in leerjaar 2 worden digitaal afgenomen. De ouders en leerlingen krijgen daartoe thuis de vragen voorgelegd.