Begeleiding buiten het schoolgebouw

Leerplichtambtenaar

Zeer regelmatig is er overleg met de leerplichtambtenaar. Samen willen we ervoor zorgen dat de leerling naar school gaat en zonder problemen zijn of haar schoolloopbaan afmaakt. Bij problemen kan de leerplichtambtenaar een leerling en zijn of haar ouder(s) oproepen voor een gesprek. Wanneer een leerling spijbelt of veelvuldig te laat komt, wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Bij aanhoudende problemen kunnen ouders en leerlingen een straf opgelegd krijgen. De leerplichtambtenaar is met regelmaat op school om spreekuur te houden.

Verwijzing

Voor bijzondere gevallen van begeleiding kan het zijn dat een leerling en de ouders doorverwezen worden naar deskundige hulpverleners buiten de deur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook een verwijzing naar de jeugdarts of de eigen huisarts behoort tot de mogelijkheden.

GGD

Bij ziektes of epidemieën krijgt de school steun van de GGD in Noord-Brabant.