Arbeidsoriëntatie

Arbeidsoriëntatie

Belangrijk is de keuze van een jongere voor een bepaalde opleiding of een bepaald beroep. De vraag is: Wat wil ik (later) worden? Deze keuze bepaalt immers voor vele jaren de aard en het werkterrein van de dagelijkse werkzaamheden.

Het volgen van stages is erg belangrijk voor de loopbaan-vorming van de leerling. In leerjaar drie en vier zijn er voor de basis- en kaderleerlingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn twee blokstages van ieder twee weken. Leerlingen oriënteren zich in de praktijk op een levensechte werkplek. Mogelijk dat een blokstage wordt vervangen door een lintstage (gedurende een langere periode één dag in de week op stage).

De leerlingen Dienstverlening & Producten en Technologie & Toepassing (mavo) voeren binnen een bedrijf een onderzoeksopdracht uit en maken op een andere wijze kennis met de beroepenwereld. Een oriënterende stage helpt een leerling bij het kiezen en werkt positief voor de leermotivatie van de leerling.

Op het Praktijkonderwijs oriënteren leerlingen zich door praktijkvakken, stagevoorbereiding, buitenschools leren en stages op hun loopbaan.

Klik hier om naar de website van het stagebureau te gaan.

Maatschappelijke stage

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de stage merkt de leerling dat zijn of haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt. De MaS stimuleert kennismaking met ‘de ander’ al op jonge leeftijd. En wat ook belangrijk is: de maatschappelijke stagiair(e) van vandaag kan de vrijwilliger van morgen worden! De MaS kan zodoende een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang en is burgerschap zoals het is bedoeld. Niet voor niets dat het Fioretti College de Maatschappelijke Stage van groot belang acht.

De MaS bestaat uit binnenschoolse en buitenschoolse activitei-ten. De binnenschoolse activiteiten (interne stages) zullen vooral plaats vinden in leerjaar 1 en 2 en de buitenschoolse activiteiten (externe stages) in leerjaar 3. Aan het eind van leerjaar 3 moet elke leerling minimaal 10 uur Maatschappelijke Stage hebben gelopen en de MaS naar behoren hebben uitgevoerd. Als de MaS niet naar behoren is uitgevoerd, kan een leerling niet bevorderd worden naar leerjaar 4.