Arbeidsoriëntatie

Arbeidsoriëntatie

Belangrijk is de keuze van een jongere voor een bepaalde opleiding of een bepaald beroep. De vraag is: Wat wil ik (later) worden? Deze keuze bepaalt immers voor vele jaren de aard en het werkterrein van de dagelijkse werkzaamheden.

Het volgen van stages is erg belangrijk voor de loopbaanvorming van de leerling. In leerjaar drie en vier zijn er voor de basis- en kaderleerlingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn twee blokstages van ieder twee weken. Leerlingen oriënteren zich in de praktijk op een levensechte werkplek. Afhankelijk van het gekozen profiel wordt er ook een lintstage aangeboden. Dat wil zeggen dat de leerling gedurende een langere periode één dag in de week op stage is.

De leerlingen Dienstverlening & Producten en Technologie & Toepassing (mavo) voeren binnen een bedrijf een onderzoeksopdracht uit en maken op een andere wijze kennis met de beroepenwereld. Een oriënterende stage helpt een leerling bij het kiezen en werkt positief voor de leermotivatie van de leerling.

Op het Praktijkonderwijs oriënteren leerlingen zich door praktijkvakken, stagevoorbereiding, buitenschools leren en stages op hun loopbaan.

Match2Gether is het gezamenlijke stagebureau van het Fioretti College, het Udens College en het Elde College. Het bureau coördineert alle stages voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs (PrO) in de regio Veghel, Uden en Schijndel. Klik hier om naar de website van het stagebureau te gaan.