Arbeidsoriëntatie

Arbeidsoriëntatie

Belangrijk is de keuze van een jongere voor een bepaalde opleiding of een bepaald beroep. De vraag is: Wat wil ik (later) worden? Deze keuze bepaalt immers voor vele jaren de aard en het werkterrein van de dagelijkse werkzaamheden.

Het volgen van stages is erg belangrijk voor de loopbaan-vorming van de leerling. In leerjaar drie en vier zijn er voor de basis- en kaderleerlingen Economie, Techniek en Zorg & Welzijn twee blokstages van ieder twee weken. Leerlingen oriënteren zich in de praktijk op een levensechte werkplek.

De leerlingen Dienstverlening & Producten en Technologie & Toepassing (mavo) voeren binnen een bedrijf een onderzoeksopdracht uit en maken op een andere wijze kennis met de beroepenwereld. Een oriënterende stage helpt een leerling bij het kiezen en werkt positief voor de leermotivatie van de leerling.

Op het Praktijkonderwijs oriënteren leerlingen zich door praktijkvakken, stagevoorbereiding, buitenschools leren en stages op hun loopbaan.

Klik hier om naar de website van het stagebureau te gaan.