vrijdag 29 maart 2019

Personeelsdag | (Bijna) alle leerlingen zijn vrij *

Personeelsdag voor het voltallige personeel van het Fioretti College. Bijna alle leerlingen zijn vrij. De uitzondering hierop zijn de leerlingen die stage lopen. Die stages gaan gewoon door! (Deze dag stond oorspronkelijk op 2 april gepland)


Bekijk de gehele agenda