match2gether
maatsch. stage
dedecaan.net
schoolrestaurant
Fioretti College
Muntelaar 4
5467 HA Veghel
T: 0413-340575
E: info@fioretticollege.nl

Magister

Magister is de naam van het leerlingvolgsysteem van het Fioretti College. In Magister staan o.a. de cijfers, de aan- en afwezigheid van de leerlingen en het lesrooster. Magister wordt ook gebruikt als digitaal klassenboek. Dit alles bevindt zich nog in een pilotfase en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Rooster in Magister
Het rooster in Magister is voor de leerlingen van mavo, vmbo en PrO niet leidend. Klik voor de juiste dagelijkse aanpassingen op de oranje button 'roosterwijzigingen' in het linkermenu van deze website. Dat rooster wordt een paar keer per dag geactualiseerd.

Magister als klassenboek
Dit schooljaar wordt Magister voor het eerst ook als digitaal klassenboek gebruikt. Aan- en afwezigheid, te laat komen én het huiswerk zullen niet meer in het klassenboek, maar rechtstreeks in Magister vermeld worden. Natuurlijk blijft het verstandig dat leerlingen het huiswerk ook in hun agenda noteren.