match2gether
maatsch. stage
dedecaan.net
schoolrestaurant
Fioretti College
Muntelaar 4
5467 HA Veghel
T: 0413-340575
E: info@fioretticollege.nl
woensdag 29 oktober 2014

De nieuwe schoolbus voor India rijdt rond

De nieuwe schoolbus voor India rijdt rond Afgelopen schooljaar stond de jaarlijkse sponsorloop op het Fioretti College in het teken van de aanschaf van een nieuwe schoolbus voor de schoolkinderen in Gulbarga in India. Door Stichting Solidair met India zijn 19 gastlessen gegeven. De leerlingen waren enthousiast en de opbrengst was er dan ook naar. Er werd maar li...lees verder

vrijdag 17 oktober 2014

Foto's Expeditie Fioretti te bekijken

Foto's Expeditie Fioretti te bekijken Iedereen kent het televisieprogramma Expeditie Robinson. Al vele jaren wordt er op het Fioretti COllege in Veghel een vergelijkbaar activiteitenprogramma georganiseerd. Tijdens Expeditie Fioretti leggen de mavo- en vmbo-brugklassen met hun mentor te voet een route af door het buitengebied van Veghel. Onderweg moeten er a...lees verder

woensdag 24 september 2014

Ouderavond beroepskeuze klas 2 verplaatst

Ouderavond beroepskeuze klas 2 verplaatst De huidige tweedejaars leerlingen mavo, kaderberoeps en basisberoeps moeten aan het einde van het schooljaar een keuze moeten maken voor een afdeling/vakkenpakket. Bij het maken van een goede beroepskeuze en een goede keuze voor de vervolgopleiding is het van belang dat leerlingen en ouders met elkaar in gesprek gaan. Da...lees verder

vrijdag 03 oktober 2014

Overschakeling naar Magister 6.0

Overschakeling naar Magister 6.0 Maandag 6 oktober om 10.00 uur is Magister 5.6 vervangen door een nieuwe versie van Magister, versie 6.0. De nieuwe versie heeft een andere vormgeving. Voor ouders en leerlingen wordt het makkelijker en overzichtelijker. Vanaf de homepage is snel te zien wat de meest actuele cijfers zijn. Ook kan er sneller gewisseld wor...lees verder

vrijdag 10 oktober 2014

Bekijk de foto's van het schoolfeest

Bekijk de foto's van het schoolfeest Zien en gezien worden, dat was het motto tijdens het schoolfeest op donderdag 9 oktober in zaal Lunenburg in Loosbroek. Met name de onderbouwleerlingen waren massaal vertegenwoordigd, maar ook heel veel bovenbouwleerlingen stonden op en rond de dansvloer. Ze zagen er allemaal op hun best uit. De jongens stoer en de meide...lees verder