match2gether
maatsch. stage
dedecaan.net help mee bij lob
schoolrestaurant
Fioretti College
Muntelaar 4
5467 HA Veghel
T: 0413-340575
E: info@fioretticollege.nl
woensdag 18 november 2015

Kom naar de Doedagen en ervaar onze school

Kom naar de Doedagen en ervaar onze school In de periode van 11 tot en met 15 januari zijn alle groep 8 leerlingen en hun begeleiders uitgenodigd voor de Doedagen op het Fioretti College. Terwijl de school in vol bedrijf is, worden de leerlingen ontvangen. Het programma bestaat uit een rondleiding en het volgen van een les Engels, Techniek of Zorg & Welzijn. Somm...lees verder

woensdag 18 november 2015

Een ochtend terug in de tijd...

Een ochtend terug in de tijd... Op maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 november hebben onze eerstejaars basis- en kaderleerlingen een excursie gemaakt naar het Historisch Openlucht Museum in Eindhoven. Het doel was om hen kennis te laten maken met het leven in de prehistorie. De leerlingen hebben in groepjes een aantal opdrachten uitgevoerd, zoals vu...lees verder

woensdag 18 november 2015

Landelijke bijeenkomst M&T op onze school

Landelijke bijeenkomst M&T op onze school Op dinsdag 12 november organiseerde het platform Mobiliteit & Transport de landelijke netwerkbijeenkomst voor vmbo-docenten. En die bijeenkomst vond dit jaar plaats op het Fioretti College. Dat was best wel een eer. Er werd gepraat over de vernieuwing van de beroepsgerichte programma's en de bijbehorende didactiek. Het F...lees verder

donderdag 12 november 2015

Orientatie bij motorrevisiebedrijf MRT

Orientatie bij motorrevisiebedrijf MRT Onze basis- en kaderleerlingen hebben in leerjaar 1 twee uur in de week oriëntatie. Ze oriënteren zich op het beroepsgerichte vak dat ze in de bovenbouw willen gaan volgen. De afdeling Mobiliteit & Transport heeft tijdens een van de oriëntatielessen met de eerstejaars leerlingen een bezoek gebracht aan het Veghelse motor...lees verder

woensdag 11 november 2015

Rekentoets telt dit schooljaar nog niet mee

Rekentoets telt dit schooljaar nog niet mee De resultaten van de rekentoets zullen in dit schooljaar 2015-2016 nog niet meetellen voor het eindexamen van uw zoon/dochter. Dit besluit is op 13 oktober genomen door de Tweede Kamer en zal worden uitgevoerd door de staatssecretaris. Dit betekent dat uw zoon/dochter wel een eindcijfer krijgt voor rekenen, maar dat dit ...lees verder